Jdi na obsah Jdi na menu
 


On-line přepis

4. 9. 2018

foto

Mobilní aplikace eScribeDroid obsahuje online služby simultánního přepisu mluvené řeči umožňující osobám se sluchovým handicapem bezbariérově a plnohodnotně komunikovat kdekoliv v terénu, kde je dostatečné internetové pokrytí. Základní službou, kterou aplikace nabízí, je simultánní přepis řeči při osobní komunikaci klienta face to face (např. u lékaře, na úřadě, v bance apod.). Aplikace byla představena v prostorách krajského úřadu při příležitosti jednání krajského shromáždění Národní rady osob se zdravotním postižením Ústeckého kraje.
 
 
 

Dále aplikace umožňuje tzv. hromadný přepis (např. při konferencích, společenských akcích) s možností promítání přepisu mluveného slova pro sledování více osobami současně. Klienty hojně využívanou možností komunikace je také služba automatického převodu mluvené řeči do textu.  Aplikace je rozšířena v ČR o zcela novou a citelně chybějící službu – telefonický hovor s online simultánním přepisem mluvené řeči. Osoby s poruchou sluchu mohou nyní získávat potřebné informace telefonicky, jak je ve společnosti běžné, což je činí samostatnými a rovnoprávnými komunikačními partnery slyšících osob. Aplikace eScribeDroid byla letos oceněna cenou Rafael Nadace Vodafone. Aplikace je ke stažení na Google Play.

Zdroj: Transkript online s.r.o.

 

 

Transkript online s.r.o.

Představení firmy:

Transkript online s.r.o. je jedinou společností na českém trhu poskytující profesionální službu online přepisu. Hlavním posláním této sociálně zaměřené firmy je odbourávat komunikační bariéry osob se sluchovým postižením a usnadnit jejich začlenění do běžného života. Simultánní přepis mluvené řeči do textové podoby pod službou nazvanou eScribe zajišťuje společnost Transkript jako hlavní činnost svého podnikání po celé České republice od roku 2012.

Pro jednotlivé osoby se sluchovým postižením jsme vyvinuli naprosto bezkonkurenční software, tzv. eScribeDroid, který pomocí mobilních zařízení umožňuje použít přepis na dálku kdekoliv v terénu, kde je dostatečné internetové pokrytí mobilním 3G signálem nebo WiFi. 

  • Mobilní aplikace s přepisem pro osobní použití zdarma
  • Až 100 minut měsíčně online přepisu zdarma od Transkript a našich partnerů
  • Dostupnost Po – Pá od 9 – 18 hodin
  • Funkce automatického rozpoznávání řeči bez omezení zdarma
  • Funkce archivace uskutečněných přepisů
  • Přihlášením do aplikace eScribeDroid se prostým stisknutím tlačítka vyvolá po internetu (tedy zdarma) hovor s přepisovatelem. Po jeho vyzvednutí se jednak automaticky otevře soubor pro přepis a jednak se veškerý zvuk z okolí mikrofonu klientova přístroje (tablet, mobil) přenáší do sluchátek přepisovatele přes internetovou telefonii. Přepisovatel je tak bezprostředně po přijetí hovoru připraven zaznamenávat mluvenou řeč, jejíž textová podoba se zobrazuje na displeji klientova zařízení. 

Znamená to, že klient má možnost díky těmto technologiím operativně zažádat o službu kdykoliv a prakticky všude, kde potřebuje přepis řeči při jednání tváří v tvář. Nejčastěji si klienti o službu žádají u doktora, na úřadech, ale třeba i v obchodech nebo při návštěvách řemeslníků. Připojení se k takovému přepisu třetí osobou je pochopitelně z bezpečnostních důvodů vyloučené.

Náš softwarový program však nabízí i tzv. „Hromadné přepisy“. Tento mód slouží k přepisu hromadných akcí, jako jsou např. přednášky či konference. Takovýto přepis na svých mobilních přístrojích ale třeba i na počítačích může sledovat více uživatelů najednou. V tomto případě je ovšem přenos hlasu zajištěn externím zařízením instalovaným přímo v místě konání akce (většinou mobil v rukou mluvčího). 

Aplikace nyní funguje v operačním systému Android od verze 4 a je uvolněna do pilotního reřimu. Služba je dostupná pouze v pracovní dny od 9 do 18 hodin. Zájemci o vyzkoušení služby si nejnovější (demo) verzi eScrbeDroid mohou stáhnout http://www.transkript.cz v položce Download

04-1-.jpg