Jdi na obsah Jdi na menu
 


Cestovní náhrady 2017

8. 10. 2015

VYHLÁŠKA ze dne 20. prosince 2016 o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad

Sbírka:  440/2016 | Částka:  179/2016

23.12.2016

Ruší: 385/2015

 

440

VYHLÁŠKA
ze dne 20. prosince 2016

o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel
a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot
pro účely poskytování cestovních náhrad      Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle § 189 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce:

§ 1

Sazba základní náhrady za používání silničních motorových vozidel


      Sazba základní náhrady za 1 km jízdy podle § 157 odst. 4 zákoníku práce činí nejméně u
 

a)         jednostopých vozidel a tříkolek 1,10 Kč,

b)         osobních silničních motorových vozidel 3,90 Kč.

 

§ 2

Stravné


      Za každý kalendářní den pracovní cesty přísluší zaměstnanci stravné podle § 163 odst. 1 zákoníku práce nejméně ve výši
 

a)         72 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,

b)         109 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,

c)         171 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.

 

§ 3


      Za každý kalendářní den pracovní cesty přísluší zaměstnanci stravné podle § 176 odst. 1 zákoníku práce ve výši
 

a)         72 Kč až 86 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 ho-din,

b)         109 Kč až 132 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,

c)         71 Kč až 205 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodi

 

§ 4

Průměrná cena pohonných hmot


      Výše průměrné ceny za 1 litr pohonné hmoty podle § 158 odst. 3 věty třetí zákoníku práce činí


a) 29,50 Kč u benzinu automobilového 95 oktanů,

b) 32,50 Kč u benzinu automobilového 98 oktanů,

c) 28,60 Kč u motorové nafty.

 

§ 5


      Vyhláška č. 385/2015 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad, se zrušuje.

§ 6


Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2017.


 

Ministryně:

 

Mgr. Marksová v. r.