Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

http://www.helpnet.cz/sites/default/files/wfdys_camp.jpg

 

Košík.cz nabízí jako první e-shop transkripci telefonních hovorů pro půl milionu neslyšících a nedoslýchavých

V České republice žije podle České unie neslyšících asi 15 000 neslyšících a zhruba 500 000 dalších osob, jimž se sluch v průběhu života zhoršil natolik, že vadu potřebují kompenzovat. Proto se Košík.cz rozhodl implementovat řešení v podobě textového přepisu telefonních hovorů v reálném čase. Využít ho mohou všichni lidé se sluchovým znevýhodněním, kteří se chtějí spojit se zákaznickým servisem. Košík se tak díky službě zajišťované sociálním podnikem Transkript online stává prvním obchodníkem, kde mohou lidé se sluchovým hendikepem plnohodnotně využívat tuto možnost.

logo Kosik.cz

Služba textové transkripce hovoru funguje jednoduše. Do spojení mezi neslyšícím či nedoslýchavým zákazníkem a operátorem Košíku vstupuje profesionální přepisovatel, který se stává mediátorem. Kromě toho, že poskytuje v reálném čase textový přepis hovoru, který zákazník vidí na obrazovce svého počítače, zajišťuje, aby byl hovor pro neslyšícího zákazníka plně srozumitelný. Tím zajišťuje bezbariérovou, doslovnou a plnohodnotnou komunikaci.

Není bez zajímavosti, že ve většině případů jsou profesionální přepisovatelé lidé se zrakovým hendikepem.

"Spuštění textové transkripce považuji za velice důležitý krok k dalšímu zlepšení služeb Košíku pro skupinu seniorů a hendikepovaných. Těch máme v současnosti v klubu Plná péče skoro tisícovku. Jsem rád, že letošní vánoční nákupy jim touto cestou maximálně zpříjemníme," zmiňuje Tomáš Jeřábek, CEO Košík.cz. “Předpokládám, že měsíčně přes novou linku odbavíme desítky hovorů a budu rád, pokud Košík.cz svým přístupem inspiruje i další obchodníky, aby se jednou stal z podobných služeb standard na celém trhu.”

Pro aktivaci hovoru s transkripcí zadá zákazník na stránkách Košíku své aktuální telefonní číslo, operátor se s ním následně sám spojí. Služba je pro neslyšící i osoby se zhoršenou kvalitou sluchu zdarma.

Více o službě na: https://www.kosik.cz/spolecnost/kontakt/infolinka-s-prepisem-pro-neslysici-a-seniory

 

ČSOB jako první banka na českém trhu zpřístupnila svoji klientskou infolinku pomocí online simultánního přepisu řeči operátora

Na infolinku ČSOB mohou nyní nově volat také klienti, kteří potřebují zprostředkovat řeč operátora písemnou formou, doslovně a v reálném čase (lidé nedoslýchaví, ohluchlí, senioři s poruchami sluchu, cizinci s částečnou znalostí češtiny). Telefonický hovor podporovaný online simultánním přepisem odstraňuje komunikační bariéru mezi klientem a operátorem linky, je časově vysoce efektivní a zajišťuje klientovi rovnoprávný přístup k informacím a službám.

 

Služba funguje velmi jednoduše. Klient najde na webu ČSOB (v horní liště hlavní stránky) v sekci s kontakty odkaz s textovým popiskem „Online přepis klientské linky pro neslyšící nebo nedoslýchavé osoby“ označený piktogramem ucha. Pod tímto odkazem jsou uvedeny stručné informace o službě a pole, kam klient vepíše telefonní číslo a potvrdí tlačítko „Zavolejte mi“.

V tuto chvíli se na webu otevře okno pro přepis a systém automaticky ihned volá klientovi. Ten už jen vyčká na písemný pokyn přepisovatele, že může začít mluvit. Tato instrukce se objeví v okně pro přepis, kde také klient v průběhu hovoru sleduje simultánně přepisovanou řeč operátora infolinky. Od okamžiku, kdy klient začne mluvit, již probíhá standardní telefonický hovor.

Tuto v ČR zcela novou službu zajišťuje společnost TextCom s.r.o. Většinu jejího profesionálního týmu tvoří nevidomí přepisovatelé dosahující rychlosti psaní na klávesnici až 600 úhozů za minutu.

Telefonický hovor se simultánním přepisem řeči uskutečněný z webu instituce je možné využít také v rámci klientské infolinky společnosti T-Mobile, pro spojení s pracovníky Úřadu městské části Praha 12, v neposlední řadě mohou klienti prostřednictvím této služby kontaktovat Centrum zprostředkování simultánního přepisu při České unii neslyšících a 3 poradny Národní rady osob se zdravotním postižením (Brno, Pardubice, Ostrava).

Sociální podnik TextCom jedná o zavedení této služby také s dalšími subjekty státní správy, komerčního i neziskového sektoru.

Projekt „Uplatnění specifických pracovních předpokladů nevidomých osob na trhu práce“ (CZ.07.3.63/0.0/0.0/16_031/0000195), v jehož rámci byla služba vyvinuta, je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím operačního programu Praha – pól růstu a ze státního rozpočtu ČR, realizace s touto podporou probíhá do konce roku 2018. Projektový tým tvoří také zástupci partnerských organizací - sociální firmy Transkript online, České unie neslyšících a spolku Tyflodrom.

 

Markéta Outratová

Simultánní přepis odstraňuje komunikační bariéry na více způsobů

Již více než 4000 simultánních přepisů pro klienty se sluchovým postižením zajistilo Centrum zprostředkování simultánního přepisu (CZSP) České unie neslyšících. Simultánní přepis je služba, při které je mluvená řeč převáděna do písemné podoby v reálném čase. Přepisovatel simultánně přepisuje mluvenou řeč a klient si čte text na notebooku, tabletu či jiném zobrazovacím zařízení. Při akcích pro větší počet uživatelů se text promítá na plátno či LCD obrazovku. Simultánní přepis může být poskytován také on-line.

 

Služba je určena osobám se sluchovým postižením, které nekomunikují pomocí  znakového jazyka nebo preferují češtinu. CZSP ČUN ji poskytuje díky spolupráci se zhruba dvěma desítkami přepisovatelů na území celé ČR a pomáhá tak odstraňovat komunikační bariéry a tím přispívat k plné integraci osob se sluchovým postižením.

„Nejčastěji probíhá přepis na místě tak, že klient sleduje přepisovaný text na notebooku přepisovatele. Anebo když je klientů více, promítá se přepis na plátno,“ uvádí Martin Novák, ředitel České unie neslyšících, z.ú. „Možností je ale více. Když použijeme systém Polygraf, který vyvinuli na Masarykově univerzitě, může si uživatel na tabletu zobrazit přepis mluvčího, powerpointovou prezentaci mluvčího nebo obojí. Další variantu představuje systém Text on Top, který umožňuje zobrazovat simultánní přepis na tablety zapůjčené od CZSP a také formou titulků na plátno, na kterém přednášející promítá prezentaci.“    

Centrum pořídilo rovněž zařízení pro chodícího přepisovatele, které umožňuje přepisovat například na exkurzích a prohlídkách za chůze a promítat text na tablety klientů.

Zájemci o přepis mohou tuto službu objednávat přes mail prepis@cun.cz anebo mohou využít nedávno zřízenou infolinku. Je na adrese http://www.cun.cz/socialni-sluzby/simultanni-prepis/infolinka-czsp/ a nabízí  „volací“ komunikaci s operátory CZSP.  Stačí napsat operátorům do okénka svoje  telefonní číslo a pak do telefonu říci operátorovi svůj požadavek.

Mluvu operátora ihned přepíše na webové stránce přepisovatel. Služba je aktivní pouze v pracovní době operátorů CZSP, a to v pracovní dny od 10 do 18 hodin.  

Pokud z organizačních nebo ekonomických důvodů nelze zajistit přepis na místě, zajišťuje CZSP ve spolupráci se sociálním podnikem Transkript online přepisy na dálku (ty nejsou do uvedené statistiky zahrnuty). K online přepisu potřebuje klient vlastnit tablet či mobil podporující operační systém Android. Na zařízení si nainstaluje aplikaci eScribeDroid, která je k dispozici zdarma, zaregistruje se a může tuto službu využívat v pracovní dny od 9 do 18 hodin. Více informací o aplikaci lze nalézt na www.transkript.cz.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZOXCALL

29. 10. 2018

ZOXCALL

 

On-line přepis

4. 9. 2018

 

Video

4. 9. 2018

 

Život v Česku se mění 2018

4. 9. 2018

 

Rumburk 2018

18. 5. 2018

100. výročí Rumburské vzpoury 12.5. - 20.5.2018

 

Jízdní řády 2018

11. 12. 2017

 

Vybavení pracoviště Most-ozvučení sálu

21. 11. 2017

 
Celý příspěvek | Rubrika: Kompenzační pomůcky | Komentářů: 0

Článek 2017/10

21. 11. 2017

Obyčejný život neslyšícího

 

Články 2017

21. 11. 2017

Jak se poslouchá očima

 
Celý příspěvek | Rubrika: ARCHIV | Komentářů: 0

Terakotová armáda v Mostě

17. 10. 2017

Vyjímečná výstava
 

 

Podzimní výlety na lodi

17. 10. 2017

 

Doprava Ústeckého kraje

12. 4. 2017

Odstartovala turistická sezóna

na železničních i lodních linkách

 

Cestovní náhrady 2017

8. 10. 2015

Cestovní náhrady 2017

 

Kompenzační pomůcky-úvod

28. 8. 2015

 
Celý příspěvek | Rubrika: Kompenzační pomůcky | Komentářů: 0

Stanovy 2015

25. 8. 2015

 

AKTUALITY

Schodišťová sedačka

Datum: 22. 9. 2016
Fotografií: 13
Složek: 0